Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

27.6.06

kho' d... chi.u duoc!!!

May ong yahoo nay lam kho thiet ke hon googlepages.


Met kinh hon.


Hóa ra muốn gõ tiếng Việt của chúng ta trên cái trang này thì lại phải gõ ở Word rồi copy và paste vào đây. <Mấy bác Yahoo làm ăn oách thật. Chắc là canh-ti với anh mi cờ dô sóp đây.