Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

26.7.06

Kiếp trước

Ai cũng tò mò về kiếp trước, tò mò về kiếp sau nhưng lại quên mất [vì vội quá] cái mắt xích ở kiếp này. Vào đây cho thỏa chí tò mò. Nếu mà tò mò thêm tí nữa thì cứ thử cho bất kỳ người nào khác. Thanks frozen. http://www.thebigview.com/pastlife/index.html