Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

29.8.06

Cái headphone
Sau một tuần được dùng riêng một cái headphone, cuối cùng thì hôm nay em Tòng đã lên tịch thu mất rồi. Những tưởng trong ba cái mua về thể nào cũng được dùng một cái. Có biết đâu đến lúc li biệt này.Chạnh lòng nhớ đến hôm trước phải đổi cái máy tính. Đến giờ thành ra một thói lười xấu là không buồn cài chương trình gì vào máy nữa.Lại chạnh lòng thêm phát nữa khi nhớ hồi còn bé phải đi xem nhờ TV nhà hàng xóm. Hôm ấy các bác hàng xóm thân yêu đuổi về. Vục mặt vào gối mà khóc. Trẻ con mà. Mấy hôm sau hai cụ, không hiểu bán cái gì đi, khuân về một cái TV đen trắng để thằng con giai trưởng không còn phải rúc mặt vào gối mà khóc thầm.Mãi mãi là một thằng trẻ con mất thôi.