Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

18.8.06

Sinh nhật vợ
Thêm một sinh nhật vợ.


Chẳng biết làm gì hơn.


Lại cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật nửa mùa.


Trân trọng chúc vợ mạnh khỏe, công tác tốt, ngày càng xinh đẹp ra.