Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

16.8.06

Thu âm vụ gạ tình sinh viên đây!!!
thày Đỗ Tư Đông ơi hỡi thày Đỗ Tư Đông!


Chối nữa không?


Anh chị em muốn nghe tòan bộ phần âm thanh hấp dẫn, lả lơi, tính tứ thì load ở đây.


file 10MB


http://thegioicay.com/data/Ga_tinh_nu_sinh.wav