Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

8.8.06

Đừng dại tắm biển

Tại sao không?


Chết đuối ư? Không phải.


Sóng thần ư? Không phải


Động đất ư? Không phải


Cá mập ư? Không phải


Bẩn ư? Đúng rồi đấy.


Mỗi lít nước biển có tới hai vạn con vi khuẩn. Sợ chưa?


Nguồn: http://khoahoc.com.vn/view.asp?Cat_ID=8&Cat_Sub_ID=0&news_id=7443