Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

28.10.06

Không nghe thấy Huy???

Kỳ lạ là nghe trên sân khấu thì tiếng đàn anh Huy to, rõ ràng. Thế mà xem lại thì chẳng thấy một tiếng nào gọi là có. Tiếc quá.


Clip ĐCC: http://baihatviet.vtv.vn/Data/Video/damcuoichuot-1.wmv


Audio ĐCC: http://baihatviet.vtv.vn/Data/Audio/damcuoichuot.wma