Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

18.10.06

Run
Run kuá.


Li vờ sâu, lại là li vờ trên ti vi.


Nhỡ mà mi cờ dô nó lại giật tung trên sân khấu thì không thể gào lên là "Anh Đức Hải ơi quẳng cho em cái míc" như ngày nào.


Thấm thoát cũng đã gần 10 năm. Mỗi lần sắp trèo lên cái chỗ vừa sáng chói vừa đông người thì lại run như bờ ren niu.


Đúng là không làm chuyên nghiệp được.