Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

5.11.06

ảnh chụp anh Vũ Nhật Tân ở viện Gớt
Các anh chị em muốn chiêm ngưỡng chân dung của anh Tân thì phải chịu khó tưởng tượng một tí. Nheo mắt vào! Thế! À mà nheo cả hai mắt vào! Thế. Đúng rồi... Ai can đảm muốn load về làm desktop wallpaper thì ấn vào đây.