Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

13.11.06

Coca-Cola + kẹo bạc hà = chết không kịp ngáp.
Đọc được cái này bên blog của jetlink. Khủng khiếp kúa. Anh-chị-em-bạn-bè ăn uống cẩn thận, đừng có vừa ăn kẹo bạc hà vừa uống Cola các loại. Toi đấy.


Nguồn: http://www.canhrgv.net/index.php?act=ST&f=7&t=432&s