Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

19.12.06

Chân dung nghệ thuật mới đây!
dat-xylo-sm.jpg
Chân dung kiểu mới đây. Cái này đã được gọi là nghệ thuật được chưa ạ?
tặng luôn vợ cái chân dung và thêm cái logo cocktail.com.vn cho oách

tra-xylo.jpg
logo-xylo.jpg