Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

4.12.06

Cocktail.com.vn
Trang web cocktail đầu tiên bằng tiếng Việt.

Không có gì là bí mật về nghệ thuật pha chế cocktail.

Không chỉ là cocktail mà còn là về văn hóa đồ uống của loài người.

Sau năm, sáu năm thai nghén, cuối cùng thì nó cũng ra đời.

Hình hài nó là vậy, còn phải bổ sung và sửa đổi nhiều thứ nữa.

Nợ nần đã trả gần xong.

Chỉ mong sao mọi người ủng hộ.

Những mong bạn bè gần xa đóng góp cho nó bằng cách mỗi ngày mở nó ra một lần hoặc tiện tay thì cho nó vào home page.www.cocktail.com.vn

Chính thức bố cáo.