Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

21.12.06

Giới thiệu ảnh báo chí ác chiến. Mời các bác viết lời bình cho ảnh.

Giới thiệu một số ảnh, hình như là đoạt giải gì đó. Không rõ lắm. Đã bỏ một số ảnh khủng khiếp.

best2006_30.jpg
01

best2006_29.jpg
02

best2006_28.jpg
03

best2006_25.jpg
04

best2006_21.jpg
05

best2006_20.jpg
06

best2006_18.jpg
07

best2006_14.jpg
08

best2006_11.jpg
09

best2006_10.jpg
10

best2006_09.jpg
11

best2006_08.jpg
12

best2006_07.jpg
13

best2006_06.jpg
14