Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

16.12.06

Hồi ký Z3 - Ảnh chụp người chụp ảnh

Hai-Thanh.jpg


Phô tô gia Hải Thanh


Ảnh chụp bằng máy Z3, đăng chưa kịp xin phép.


Không có ở www.cocktail.com.vn