Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

16.12.06

Hồi ký Z3 - Giám đốc Phi Giao

PhiGiao12.jpg
Giám đốc nhà em đây ạ. Chính là giám đốc cái trang cocktail.com.vn
Ảnh chụp bằng Z3 ở mực nướng Hàng Bồ