Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

13.12.06

Tin buồn Z3
Sau 01 tháng lâm bệnh nặng, quả Konica Minolta Dimage Z3 đã chính thức lìa đời.


Mặc dù chỉ có 4 chấm nhưng anh bạn đã ra Bắc, vào Nam, thậm chí là chu du tận Vạn lý Trường thành cùng ta. Chưa kể những bộ ảnh cưới của Minh-Hải; Hương-Sơn. Những khi lôi đám cháu và lũ bạn ra làm object. Tiếc lắm thay.


Mặc dù lúc mua bị bóp cả triệu bạc nhưng nó cũng làm được nhiều việc cho ta. Hận lắm thay.


Bệnh của nó là bệnh không chui ra chui vào được. Chụp từ xa thì ngon nhưng chụp cận cảnh thì đứt. Anh Hùng ở Quang Trung đã cố hết sức nhưng đành lắc đầu ngậm ngùi. Mặc cho ta than thở.


Biết làm gì bây giờ? Giá mà có nghìn đô mua máy khác thì nỗi sầu này may ra nguôi ngoai.


U nhà nó chứ tháng gì mà máy ảnh hỏng ổ CD hỏng, màn hình hỏng, điện thoại hỏng, xe hỏng, đầu kỹ thuật số chợ giời hỏng. Điên tiết thay.


Sẽ mặc niệm cho Z3 bằng cách post lần lượt những ảnh chụp từ trước đến nay lên đây. Không nhiều, không đẹp nhưng mà là ảnh có bản quyền hẳn hoi.


Hậm hực kính báo.