Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

16.1.07

Cởi váy phất cờ
Xin nói ngay là tôi không có ý định chê bai hay ám chỉ gì ai. Tính tôi vốn ngại làm mất lòng người khác! Đây đơn giản chỉ là một câu ví von của các cụ ta ngày xưa mà thôi. Nhưng có lẽ đây là câu ví von hình tượng vào bậc nhất mà tôi được biết đến trong kho tàng ngôn ngữ Việt Nam ta.

Mời các anh chị em bạn bè vào cocktail.com.vn đọc tiếp nhé. Lại tặng thêm cái ảnh em Lindsay Lohan để các bác no mắt.