Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

1.1.07

Virus Happy New Year
Bọn thừa hơi rỗi rãi. ai nhận được cái mail nào có tiêu đề Happy New Year hoặc tương tự thì không nên mở ra. Tốc độ lây lan từ 01 máy của loại sâu này là 5máy/giây. Nhân tiện chúc mừng mọi người luôn thể nhá.