Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

14.2.07

Phụ nữ làm gì trong toilet?

Chúc các anh chị em bạn bè một tối Valentine's vui vẻ, không giận dỗi gì sất. Toàn lãng mạn là lãng mạn thôi.
Bác nào chưa có gì thì tối nay sẽ có gì. He he! Cheers!