Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

2.2.07

Xe mô tô khủng luôn
Giới thiệu với các đồng chí bộ sưu tập xe mô tô không giống ai.
Quả này no mắt các bác mê tốc độ rồi. he he.


và cuối cùng là...