Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

8.3.07

Blog cho vợ
Tìm mãi mới thấy cái ảnh vẽ chân dung vợ trong mơ. Mùng 8 tháng 3 muốn năm! Sao lại có cái ngày hoa đắt đến thế chứ!!! Cũng may vợ mình không hề thích hoa [ít ra là nói thế]. Để tiền đi nhậu sướng hơn.