Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

23.3.07

Cám ơn!
ảnh chụp ở Sapa, 2007

Biết chúng tôi tặng tiền, ông già dừng bản sáo để nói lời cám ơn. Không quên cười hiền hậu. Dù không còn ánh mắt, nụ cười này vẫn đủ làm cho mọi người vui hơn.

Xa hơn là một anh chàng người dân tộc, cố đi tránh ra xa.


thanks sm.jpg