Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

26.3.07

Còn hơn là săn ảnh Angelina Jolie
Bác đeo khăn, đầu gần trọc là bác Hải Thanh
Bác đội mũ [tóc dài dài] là bác Hữu Trần 70
Người mẫu là vợ tớ Trà Ice Tea VN

Chú ý: ảnh hậu kỳ nên không phổ biến rộng rãi ạ.

t7.jpg

t10 sm.jpg

t9 sm.jpg