Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

31.3.07

Entry cuối tuần

Không chụp vợ thì biết chụp ai bây giờ? He he.Tiếp luônẢnh chụp ở Sapa
Chụp bằng máy D100 của bác HuuTran70