Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

26.3.07

May quá có anh Longcg cứu net

He he,
ảnh chụp bằng N91 [chiến lợi phẩm từ Bài Hát Việt]
gửi qua bluetooth vào máy Dell D600
post luôn lên blog cho nóng hổi.