Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

19.3.07

Ngược sáng

Cạnh tranh tí với blog của vợ.

(c)Huutran70, vnphoto.net


1278876-large.jpg

Lại than rằng:
Bao giờ thì có 20D nhỉ?