Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

26.3.07

Vợ, phần tiếp theo

t5.jpgẢnh chụp ở Sapa bằng Nikon D100 của bác huutran70.

Cố lên Đạt ơi, sắp mua được 20D rồi. hu hu. Còn có mỗi hơn nghìn đô nữa thôi.