Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

24.4.07

AdPrint Festival 2006
Bạn nào có đường truyền chầm chậm thì xin hãy kiên nhẫn,
cả đống ảnh quảng cáo, tha hồ no nê đây ạ
muốn xem to thì nhấn vào ảnh sang Flickr nhé

Team: Gramada cere varf
Agency: Lowe & Partners
Client/Brand: DAKINO FILM FESTIVAL
Printwork: DAKINO FILM FESTIVAL


- - - - - - -
Team: Stefanie/Christopher
Agency: Scholz & Friends Berlin GmbH
Client/Brand: Festspielhaus und Festspiele Baden-Baden gGmbH
Printwork: Russian Opera Live

- - - - - - -
Team: Royer & Camensuli
Agency: Publicis Conseil
Client/Brand: Sara Lee/ Wonderbra
Printwork: Bar, Escalator, Restaurant

- - - - - - -
Team: Gayraud & Dubois
Agency: Publicis Conseil
Client/Brand: Renualt/Modus
Printwork: Elephants

- - - - - - - -
Team: Pristop
Agency: Pristop
Client/Brand: Porsche Slovenija
Printwork: ExtraSmal

- - - - - - -
Team: De Lestrade, Arnal & Nicolas
Agency: Publicis Conseil
Client/Brand: Renault/Renault Assistance
Printwork: The Logo

- - - - - - - -
Team: GMP 1
Agency: GMP/ASHLEY BUCHAREST
Client/Brand: Romanian Post Office
Printwork: Romanian Post Office — fast money

- - - - - - - -
Team: Schiebold & Andry
Agency: Ogilvy & Mather
Client/Brand: Fnac / Master card
Printwork: Master card- - - - - - - - -
Team: Team Patrick
Agency: FCB Kobza
Client/Brand: Power Horse
Printwork: Power Horse Bat


- - - - - - - -
Team: Taroux/Leroux
Agency: TBWA\Paris
Client/Brand: Emi
Printwork: Music pirating campaign

- - - - - - -
Team: GMP 2
Agency: GMP/ASHLEY BUCHAREST
Client/Brand: Bucovina Mineral Waters/Bucovina
Printwork: Bucovina for Bucovina

- - - - - - -
Team: enVision
Agency: entry through OpenAd
Client/Brand: Adshel — Clear Channel
Printwork: Star Wars

- - - - - - -
Team: Van Duynen & Gilbert
Agency: Ogilvy & Mather
Client/Brand: Pias Music Company
Printwork: PIAS

- - - - - - -
Team: Frederik/Jens
Agency: Scholz & Friends Berlin GmbH
Client/Brand: Slim fast
Printwork: Slim very fast
Bất ngờ chưa? Ke ke. Chưa hết đâu:
- - - - - - -
Team: Gerard/Huet
Agency: TBWA\Paris
Client/Brand: Ephydrol
Printwork: Socks campaign


- - - - - - -
Chết ngạt nhỉ? Mấy cái dưới này thì mình không thích thí nào:

Team: Ariagno Pizzo Castiglioni
Agency: McCann Erickson Italy
Client/Brand: SSL — Durex Lubricant Top Gel
Printwork: TV — BEDSIDE — REFRIGERATOR

- - - - - - -
Team: Garbutt/Branning
Agency: TBWA\Paris
Client/Brand: Play Station 2
Printwork: PlugsTeam: Taroux/Leroux
Agency: TBWA\Paris
Client/Brand: Play Station 2
Printwork: Adultery


Team: Vacherot/Van der Vaeren
Agency: TBWA\Paris
Client/Brand: Play Station 2
Printwork: Moulds

- - - - - - -
Team: Kay/Michael
Agency: Scholz & Friends Berlin GmbH
Client/Brand: Weru AG
Printwork: The Soundproof windows by Weru Campaign (Execution: Glass container)

- - - - - - -
Team: Taroux/Leroux
Agency: TBWA\Paris
Client/Brand: Globul
Printwork: Well

- - - - - - -
Team: Creative Team
Agency: McCann Erickson Romania
Client/Brand: MTV Romania
Printwork: Made in Romania

- - - - - - -
Team: Neglia Civaschi O’Neill
Agency: McCann Erickson Italy
Client/Brand: Gazzetta dello Sport/Newspeaper Sport
Printwork: Maradona

- - - - - - -
Team: Mathias/Florian
Agency: Scholz & Friends Berlin GmbH
Client/Brand: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Printwork: There is always a clever mind behind it campaign- - - - - - -
Team: Lucet & Guillemant
Agency: Publicis Conseil
Client/Brand: Sagem/my301X
Printwork: Carpet, Kitchen, Floorboards


- - - - - - -
Đến loạt này thì tâm phục khẩu phục luôn

Team: GMP 1
Agency: GMP/ASHLEY BUCHAREST
Client/Brand: Galt swiss watches/Grovana
Printwork: Envy

- - - - - - -
Team: Garbutt/Branning
Agency: TBWA\Paris
Client/Brand: Pedigree
Printwork: Treats Campaign

- - - - - - -
Team: Tim/Birgit
Agency: Scholz & Friends Berlin GmbH
Client/Brand: Aktionsbuendnis Landmine.de
Printwork: Explosion- - - - - - -
Có công ty của anh K300 đây

Team: Ciupercescu Zabunov Dumitrescu
Agency: Saatchi & Saatchi
Client/Brand: Samusocial
Printwork: Trash bin- - - - - - -
Team: Team Patrick
Agency: FCB Kobza
Client/Brand: Unicef
Printwork: Unicef Islam

- - - - - - -
Team: DDB 5
Agency: DDB Bucharest
Client/Brand: McDonald’s Romania
Printwork: Tsunami

- - - - - - - -
Team: Ruehmann/Reveman/Smith
Agency: TBWA\Paris
Client/Brand: Young Lungs
Printwork: YLAT campaign- - - - - - -
Team: Johannes/Stuart
Agency: Scholz & Friends Berlin GmbH
Client/Brand: Berlitz Language School
Printwork: Chinatown

- - - - - - -
Team: Ariagno Pizzo Villa
Agency: McCann Erickson Italy
Client/Brand: Polytechnic School of Design
Printwork: Seat-Computer-Lamp

- - - - - - -
Team: Pristop
Agency: Pristop
Client/Brand: Intertours Taxi
Printwork: Taxi


- - - - - - -
Team: Carreno & Helias & Blumberger
Agency: Publicis Conseil
Client/Brand: Club Med
Printwork: Divers, Rainforest, Slopes, Cliffs, Desert


Hy vọng các anh chị em bạn bè đủ kiên nhẫn xem đến hết!