Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

15.4.07

ảnh ơi là ảnh! chụp dưới nước cũng thích nhỉ!
Trân trọng giới thiệu Ric Frazier