Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

14.4.07

ảnh ơi là ảnh! thời trang ơi là thời trang!
Xem bộ ảnh này của Troyt Coburn, tớ bị sốc.
Ý tưởng, mẫu, thợ, máy, ánh sáng, trang phục...

Ôi giời ơi là giời!