Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

16.4.07

Khai mạc 20D




Trong lúc chờ cập nhật triển lãm PiNK lần thứ hai, xin phép thử nghiệm mấy cái ảnh chụp từ 20D (mượn của anh Hải Thanh), ống kính cũng đang đi mượn nốt.

Ảnh mang về nghịch tí photoshop theo kiểu "Tớ đếch biết gì nên tớ đếch sợ", nôm na là "điếc nghệ thuật".


nhà đi thuê


Trà, Thảo, My, Hưng


Ông già ở Gò Đống Đa


Thảo và Đạt


Trường


Thảo


Đạt