Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

1.5.07

Nam Định
Nam Định trước nhé!
Chú thích luôn là vì vai vẫn đau nên không kịp photoshop.

Trời xanh này


Tự nhiên thấy thích cái xe lu vàng và rau xanh này


Vợ xanh và cười rất tươi này, gió thì không có màu gì cả


Anh Hải Thanh trèo lên thuyền tác nghiệp mà người ta vẫn cười này


Học được hai chiêu chụp ảnh của em Maika thích màu xanh này


Tạm thế đã nhỉ?