Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

5.4.07

Ốm thật rùi
Mình ốm thật rùi
chân tay bải hoải bài hoài
lại đúng vào thời khắc lịch sử quan trọng nhất của PiNK Revolution

Ngày mai...

Các bạn yên tâm, kiểu gì mình cũng hoàn thành nốt bộ tranh cho triển lãm
"PiNK! Những người không sợ xấu xí"
Tiếp tục gửi ảnh về cho mình nhé.