Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

1.5.07

Thái Bình
Cả ngày trời xám xịt, có lúc lại mưa lây phây.
Đen trắng có khi là hợp hơn cả