Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

19.4.07

Thêm một studio chuyên nghiệp tại Hà Nội
Bằng vào những gì phóng viên ảnh khủng long Việt Dũng và các bạn đồng nghiệp của mình đã thể hiện trong thời gian qua, chúng ta hoàn toàn có thể tin vào tương lai tươi sáng của D-Studio.Chiều nay, 18/04/2007, D-Studio đã ra đời tại số 5 Ngõ Huyện.
Đây là nơi bạn hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu ảnh ọt cho dù có cực kỳ kỹ tính.
Chúc mừng anh Việt Dũng (còn gọi là Dũng sốt rét).Tin thêm là anh chưa có vợ, người yêu thì chịu!
Ảnh chỉnh bằng máy desktop nên hơi thừa sáng, các bạn thông cảm.