Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

17.4.07

Triển lãm PiNK - Bọn tớ không sợ xấu lần 2
Nhanh nhanh còn làm việc cái không thì chết đói bây giờ chứ nị,
hu hu, em xin lỗi các sếp, em cày ngay đây ạ!


anh Vũ Nhật Tân (đang cực kỳ cô đơn)


Trường TnT (sắp nắm ghế viện trưởng một Viện cực kỳ quan trọng)
hiện nay anh đang hơi hơi cô đơn


Trường No.2 (quên mất không cho bo vào rồi!)


Ngochan (bạn anh Tuấn Evil)


Athena và love (chắc thế, không có gửi cho mình làm gì?)


LòiZom (tên ơi là tên )


LòZom No.2


Đam Cờ


Đam Cờ No.2


Joon (Bura)


Joon No.2


Rock [Me] 1312