Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

2.4.07

Vợ chụpchụp bằng 20D của NeedJump
cái này là vợ chụp hay NeedJump chụp nhỉ? Chẳng nhớ nữa...