Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

9.5.07

Đám Cưới Chuột lên Top Xone FM
Giật hết cả mình!
Đám Cưới Chuột của Gạt Tàn Đầy đã lên đến vị trí đầu tiên.
Trên bảng xếp hạng
Top10 của XONE FM.