Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

28.5.07

anh em tụ tập mô tô kinh quá
Mình háo hức dậy từ sáng sớm chủ nhật đi chụp.
Anh em máu ghê, lấy tên là Ngày Bão Lửa.


Tranh thủ show hàng tí
ảnh không đẹp nhưng mà bác nào lấy ảnh về nhớ đề rõ nguồn hộ cái nhá.
Đỡ mất công tớ dậy sớm.