Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

29.5.07

ảnh hoa hậu (tớ không chụp nhá)
Không hiểu sao mà mình lại có nhiều ảnh thi hoa hậu hoàn vũ thế này nữa. Không phải tớ chụp nhá. Đang tự nhiên thấy trong máy. Mạng nhà ai chậm thì đừng mở ra.

Theo bạn, cô nào xấu nhất?
à mà vẫn còn nữa cơ đấy