Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

4.5.07

Gia đình trẻ, hẹ hẹ
Trân trọng giới thiệu tạp chí Gia Đình Trẻ số đầu tiên.

Tại sao lại giới thiệu?
Sang blog của vợ tớ đọc nhé.

Cheers!


p/s: Vợ ơi anh tăng page view cho em rồi này!