Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

14.5.07

Hà Nội Moving - Tập dượt cho ngày mai
Vài bức ảnh về tối chuẩn bị cho chương trình Hà Nội chuyển mình tối mai tại Trung tâm Văn hóa Pháp.

anh Trí Minh


Anh Vũ Nhật Tân


hiệp sỹ Thắng nghệ


Anh Tuấn MTV


6unL chụp ké với người nổi tiếng


Bạn Hùng6776


thêm cái nữa


hiệp sỹ Thắng nghệ cũng thêm cái nữa


Anh Tuấn phải ngồi co chân lên ghế vì muỗi