Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

10.5.07

Hạt mưa rơi bao lâu?
Mình làm sao mà biết được?
Mình có làm rơi đâu mà mình biết?
Mà mình biết mình cũng chẳng dám nói.
Nhưng chắc chắn là sẽ rơi đấy.
Rơi tối nay, lúc 8 giờ.
Mà hôm nay là ngày 10/5 nhé.

Mời mọi người sang blog của anh Thắng nghệ xem chi tiết nhé.