Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

2.5.07

Nam Định cũng đen trắng
Cho đen trắng nốt chứ để làm gì nhỉ?

Kéo bè về bờ


Nhà thờ


Kéo sứa lên bờ