Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

25.5.07

ngoại tình, nội tình...

Mát giời rồi
tranh thủ hít gió đi nào
cà phê ngoại tình
rượu nội tình
keep lives simple

P/S: Vẫn tiếp tục PiNK đấy nhé!