Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

31.5.07

Nốt chỗ ảnh hoa hậu
Có mấy cái buồn cười lắm, không đẩy lên đây lại khó chịu.
Anh chị em bạn bè xem nốt nhá.
Nếu biết ai chụp thì báo hộ một tiếng để mình đề credit

nói chung bạn này không nên... hạnh phúc
vì lúc hạnh phúc trông rất xấu!


sướng mà lại ngậm mồm như khóc ấy


rơi luôn cả vương miện (chắc cô 2006 cố tình làm rơi cho bõ tức ấy chớ)


cuối cùng cũng đặt được đúng vị trí


giá mà cháu gặp chú sớm hơn...


cả anh đẹp giai này nữa


Có kẻ lên ngựa thì cũng phải có kẻ ngã ngưa
một bạn khác đang cười tươi hơn hớn


chắc tại váy dài quá
mình thật là còn nhiều ảnh lắm thôi thì các bác vào flickr xem tạm không có mọi người lại bảo mình câu khách. cứ ấn vào ảnh trên là ra cả bộ tha hồ xem, không ai biết.