Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

27.5.07

Quanh hồ Hoàn Kiếm
Chụp rất nhanh để làm ảnh lưu niệm thôi
Tags: 20d, hànội, picsSunday May 27, 2007 - 11:27pm (ICT)