Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

22.6.07

Có đương đại hay không?

Chân thành kám ơn anh chị em bạn bè đã ghé thăm và chúc mừng nhân ngày nhà báo nhà chí kách mệnh Việt Nam. Vì điều kiện nhà khách ở chốn xa xôi đếch cho vào net nên đời mất mạng 4 hôm. Xin đánh cho hai chữ đại xá.

Giờ là lúc PR, ke ke
photo: 20D
ý tưởng Hải Thanh, tiendatle
kính!