Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

3.6.07

Hà Nội không sợ cúm gà

Còn lâu bọn tớ mới sợ mấy cái con viruz vớ vẩn ấy nhá!Người xưa có câu: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".