Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

7.6.07

Lao động là vinh quang!Nếu mà không vinh quang thì sẽ chết đói!